Før og nå

Kanalen 1906 og 2015

Skuter med høye master lå en gang tett i tett langs bryggene mot Kanalen.

Dra stolpen til venstre og høyre for å se hele det gamle og nye bildet.

Den gang som nå var dette havneløpet innenfor Brattøra lukket av bruer både i øst og vest og mot fjorden. Båtene kom seg likevel smidig ut og inn gjennom Ravnkloløpet, der jernbanen tidlig i 1880-årene var lagt over ei svingbru, som ga åpent løp for båtene når det trengtes.