Bak døra - Terje Andreas Eikemo:

Er et forbud mot salg av tobakk bra for folkehelsa?

Professor Terje A. Eikemo er ikke så sikker på det.

Ikke så svart-hvitt: Professor Terje Andreas Eikemo har delte meninger om Legeforeningens forslag om å forby tobakk for alle født etter år 2000. 

- Ja, det vil gi færre røykere, men en annen sak er om en slik lov er bra for helsa for dem som ikke kommer seg ut av avhengigheten. Helse- og sosialpolitikk kan jo også føre til at det settes merkelapper på folk. Det er en fare for ytterligere nedvurdering av mennesker som allerede befinner seg ganske langt nede på rangstigen. Grunnen til at jeg sier dette, er at vi vet at det er store sosiale forskjeller i hvem som røyker. Å påføre dem en ekstra belastning, kan faktisk være mer skadelig enn de positive effektene av en slik lov, svarer han.