Før og nå:

Gamle Bybro 1962 og 2016

Et kjent og kjært trekk i bybildet forsvant da Lykkens Portal på Gamle Bybro ble tatt ned i desember 1962.

Av hensyn til den stadig økende trafikken måtte de to heisegalgene utvides i bredden, slik at to biler kunne passere samtidig over brua. Med en avstand på 3,75 meter mellom stolpene var dette ikke mulig, og det sto stadig en kø av biler på begge sider av den doble røde portalen. Etter at den var fjernet, kunne en av byens mange Volga-drosjer kjøre uhindret over brua i juletrafikken.