Ny lov i Ungarn:

Ingen flyktning skal krysse vår grense

Majid heter han og kommer fra krigsruinen Aleppo i Syria. Drømmen om å bli frisør i Tyskland endte i håndjern i en ungarsk rettssal.

  Foto: Christian T. Jørgensen / EUPBERLIN

Rettssaken er over på under tretti minutter. Da har det også vært pause, og dommen er forkynt. Den bygger på 352 A, et nytt tillegg i ungarsk straffelov. 352 A gjør det til en forbrytelse med strafferamme på inntil tre års fengsel å ta seg inn i landet gjennom et gjerde.