Bak døra til noen som vet noe vi ikke vet

Hva snakker gåsa egentlig om der oppe i trekket?

Hundrevis av skvaldrende gåseflokker i mer og mindre uryddig plogformasjon har passert over hodene våre de siste ukene.

Seniorforsker Ingunn Tembre i NINA har tatt doktorgraden sin på hvitkinngås, men forsker også på andre gåsearter. 

På de flate jordene langs de innerste delene av Trondheimsfjorden slår de leir, og knapt et gresstrå står igjen når flokkene har spist seg mette og igjen kaster seg på vingene videre nordover.