Før og nå:

Kongens gate/Nordre gate 1916 og 2016

Den gamle Børsbygningen står like støtt og ruvende på hjørnet av Kongens gate og Nordre i dag som for hundre år siden.Den gamle Børsbygningen står like støtt og ruvende på hjørnet av Kongens gate og Nordre i dag som for hundre år siden.

Bygningens historie strekker seg helt tilbake til 1850-årene, da den tyskfødte arkitekten Heinrich Ernst Schirmer utarbeidet de første tegningene på oppdrag fra Trondhjems Børs. Planen ble etter hvert bearbeidet i samarbeid med arkitekt Andreas F.W. von Hanno, også han opprinnelig tysk. I tillegg til børssal, auksjonslokale og andre rom for børsen, skulle bygningen inneholde post- og telegraflokaler, samt forsamlingssal og kontorer for Trondhjems Sparebank.