Sammenslåing nå igjen!

- Bjugninger kalles «laban» og kan bankes på fest. Knivingen bygdene imellom forstår vi oss ikke riktig på, vi, sier May Britt Ingebrigtsen og Elin Kjørsvik.

Kommunesammenslåing og annen slåing: Man kan godt gi en bjugning ei ørtæv, er inntrykket Elin Kjørsvik har fått etter å ha bodd i Ørland siden 1993. Hun er kantinesjef og May Britt Ingebrigtsen regnskapsmedarbeider «The herring house of Norway» på Uthaug.   Foto: Richard Sagen

De bor i henholdsvis Bjugn og Ørland, men kommer begge opprinnelig fra Trondheim, så skepsisen mellom kommuner, bygder og plasser på Fosen har de ikke helt i blodet.