Fattiges trøst

I snart tjue år har Walther Jarwson sørget for mat til de som har minst. Han må jobbe stadig hardere.

Håndtrykket er fast og han slipper det ikke før du slipper. Velkommen inn, smiler han. Du blir sterk i nevene av å lempe ti tonn mat i året.