Hovedreportasjen i Ukeadressa

Graver i den tida Torget var en utkant

- Ååå, har du funnet en hodeskalle? – Ja, det er i hvert fall en del av et ørebein. Og litt mer.

Mysteriet Torvet : Først fant de en birkebeiner i en brønn på Sverresborg, nå graves det etter skatter på Torvet. Sommeren 2016 ligger an til å bli et arkeologisk eventyr i Trondheim. Målet er å finne ut hvordan vanlige folk levde i dette området for 400 år siden. 


Del av en kranie: Å finne en del av et menneskekranie er ikke hverdagskost selv for en erfaren arkeolog.  

Del av en kranie: Å finne en del av et menneskekranie er ikke hverdagskost selv for en erfaren arkeolog.  

Det er til å få hjertebank av. For det foregår en arkeologisk utgravning i selve hjertet av Norges nest eldste by. Byen som har vært et historisk midtpunkt i over tusen år. Her, midt mellom martnasboder og Bondens marked, er nå ett av Torgets fire kvadranter inngjerdet. Det er det sørøstre hjørnet, det foran Hornemannsgården.