Før og nå:

Kanalen 1974 og 2015

Fiskerne har lagt inn årene og overlatt Kanalen til småbåteierne på de vel 40 årene som skiller disse bildene, tatt vestover fra Jernbanebrua.

Men bildet fra 1974 lyver litt, det så nemlig ikke slik ut til daglig i det indre havneområdet i Trondheim. Den store ansamlingen av fiskebåter fant sted under fiskerimessen Nor-Fishing ’74, og båter hadde i store mengder tatt turen til Trondheim for å være med på Fiskernes Dag 17. august. Denne dagen defilerte båtene, ca. 200 i tallet, til Munkholmen og gikk i en rute rundt om i havneområdet og markerte slik fiskerinæringens betydning og tyngde.