Fem år etter Utøya

22. juli er blitt en del av hverdagen

Men terrorangrepet har ikke hindret Hanne Hestø Ness i å forfølge drømmen sin.

På Utøya flere ganger: Hanne Hestø Ness forteller at hun blir glad av å være på Utøya. Hun understreker at hun har flere gode enn dårlige minner derfra. - Jeg blir glad, faktisk! Jeg har flere gode minner derfra enn dårlige. Fra to sommerleire, landsstyremøter og flere kurs der. Mest gode minner, understreker hun. 

Etter terrorangrepet, i en seng på St. Olavs Hospital: Hanne prøver å bevege venstrearmen, alvorlig skadet etter å ha blitt skutt på Utøya. Ingen respons. Følelsene veksler, fra gleden over å ha overlevd til sinne og tristhet. Og nå ser det mørkt ut for planene om å bli fotograf, en drøm hun har hatt siden hun var elleve år gammel.