Hovedreportasjen i Ukeadressa: 1600-tallets trøndermedisin:

Multebær og øl fra Lübeck

«Her i byen er det da ingen som kan finne på å oppsøke en lege om man blir syk», var svaret den første legen som ville etablere seg i Trondheim fikk av amtmannen.

Legen forhørte seg om utsiktene til å leve av legegjerningen. «Her kurerer man seg selv med multebær og øl fra Lübeck!» la amtmannen til.