Her er folkets røst:

Verden trenger korrigeringer

Noen små, noen større. Noen sier det på rim, noen med skarp ironi. Andre hamrer løs, noen filosoferer i sakte fart. Folkes røst. I Ordet fritt.

Husebypoeten: Roar Solberg rammet inn et hyldningsdikt han skrev til Odd Iversen og dro hjem til ham med det som gave. Donald Trump kan ikke vente seg samme behandling.  Foto: Kim Nygård, Adresseavisen

Det finnes de som tar ansvar. Bli med hjem til noen av gjengangerne i vår leserbrevspalte.