Her er folkets røst:

Verden trenger korrigeringer

Noen små, noen større. Noen sier det på rim, noen med skarp ironi. Andre hamrer løs, noen filosoferer i sakte fart. Folkes røst. I Ordet fritt.

Husebypoeten: Roar Solberg rammet inn et hyldningsdikt han skrev til Odd Iversen og dro hjem til ham med det som gave. Donald Trump kan ikke vente seg samme behandling. 

Det finnes de som tar ansvar. Bli med hjem til noen av gjengangerne i vår leserbrevspalte.