Er dette kunst:

En skjult kobling

Både kunst- og musikkhistorien er full av kryssreferanser til hverandre.

Biografier om eller selvbiografier av malere oppretter ofte koblinger til forskjellige komponisters «intensitet» og «klang». Og fra musikkhistorisk hold leser man om den og den komponisten, hvis komposisjonsteknikk ble inspirert av en eller annen billedkunstner. Disse tverrestetiske koblingene er sikkert reelle nok - i den grad den angjeldende billedkunstner eller komponist faktisk har kunnet la seg inspirere - men mange ganger klarer jeg ikke helt å få tak i hva som faktisk er forbindelsen. Jeg kjenner ikke igjen «den klangen» eller «den tonen», og koblingen fremstår som litt vag.