Hva nå Europa?

Er vi alle i samme båt?

I Europa har den felles europeiske identiteten gått i stykker, og skepsisen til EU lurer rundt hvert et hjørne. Også i østtyske Templin, som er første stopp i vår sju etapper lange reportasjereise: «Hva nå, Europa?».

I Angela Merkels hjemby finner man supereuropeere som er i gang med å starte en «europaskole» som skal puste liv i den europeiske ideen.