Er dette kunst?

Billedrom – bilde av et rom

En visuell opplevelse kan skifte. Er det ikke en hvit vindusåpning der øverst i venstre hjørne?

En mengde firkanter spiller sammen på en bildeflate. Selv om noen av formasjonene strengt tatt ikke er firkanter, gir bildet uttrykk av firkanter lag på lag. Noen er løselig plassert ved siden av hverandre, noen tett presset sammen, noen overlapper. Strekene varierer også. De skarpeste skillene mellom sort og hvitt streker opp markante former eller åpninger. De tykkere, uklare linjene får formene til å flyte mer over i hverandre. Dessuten aner man en slags linje i bildet: en formbevegelse fra øverst i venstre hjørne til nederst i høyre hjørne.