Ukeadressa:

Mer enn seg selv

Maja Kristine Jåma føler hun er født med et slags oppdrag. Å gjøre alt hun kan for å ta vare på den sørsamiske kulturen.

Jeg håper jubileet skaper nysgjerrighet for vår historie, næring, språk og kultur. Og at flere oppdager at det finnes samer også i dette området.