Tråante 2017, Samisk jubileumsuke i Trondheim:

«Jomfru Marja» skulle halshugges i Trondheim

I 13 år satt Elen Skum, en av lederne i Kautokeino-opprøret, i Trondhjem Tugthus på Kalvskinnet. Den glemte historien synges ut i den historiske lagmannsrettssalen som ligger vegg i vegg med tukthuset.

Elen Skum unnslapp denne øksen, som tok livet av Aslak Jacobsen Hætta og Mons Aslaksen Somby. Den tilhørte skarpretter Samson Samsonsen Isberg. Det var han som avrettet mennene 15. oktober 1854, etter at de drepte lensmann Lars Bucht og handelsmann Carl Johan Ruth under Kautokeino-oppgjøret.  

Fredrik Storm var hospitalsprest på denne tiden, med ansvar for både slaveriet og tukthuset. Han ble sjelesørger for Elen Skum (Ellen Aslakdatter Skum) under soning ved Trondhjems tugthus. Det er prestens nedtegnelser av deres samtaler som gjør det mulig å fortelle om tiden i Trondheim. Og kanskje forklares noe av kraften som lå bak hennes lederskap i Kautokeino-opprøret.