10 ting du må vite:

Slik erobret vi landet fra samene

Finnejaging og hissig misjonering.

Nedskutt: Johan Tirens maleri Lappar tillvaratager skjutna renar ses gjerne som et politisk maleri. Maleriet viser samer som tar hånd om rein som er skutt ned etter å ha forvillet seg inn på privat eiendom. 

1. Landovertakelsen

Mange steder i Norge hadde samer etablert seg flere hundre år før nordmenn. Andre steder slo samer og nordmenn seg antakelig ned omtrent på samme tid. Etter hvert arbeidet statsapparatet til fordel for den norske befolkningen, og samene ble fordrevet. Det skjedde for eksempel ved at kongen fra 1600-tallet ble eier av alt land som ikke var privat grunn tilknyttet gårder. Kongen delte så ut land til nordmenn som ryddet nye gårder, og den samiske befolkningen ble fordrevet. Slik ble inntrykket vi har i dag av at «det samiske er rein og fjell» skapt. Men den samiske bosettingen i Skandinavia gikk i tidlige tider fra kyst til kyst. Samene bodde i små grupper - sijth på sørsamisk og siida på nordsamisk - og flyttet primærnæringsdriften sin rundt etter årstidene. I Nord-Trøndelag trakk den samiske bosettingen seg vekk fra kystområdene på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Deretter fulgte en bevisst fornorsking av samene.