Slik ville Trondheim blitt rammet av en atombombe

Et tenkt atomangrep mot mål i Trøndelag var tema for øvelser i Sivilforsvaret til opp i 1980-årene. En «liten» bombe som eksploderte over Trondheim ville legge alt i grus innenfor en radius på 2,7 kilometer.

Viktig: To viktige illustrasjoner om Trondheim. Til venstre viser de røde sirklene hvordan Sivilforsvaret i 1966 mente virkningene av en atomsprengning over byen ville slå ut. Til høyre et luftfoto tatt over Trondheim på 50-tallet. De røde strekene viser områder Forsvarsstaben ville sensurere.  

Midt under den kalde krigen samlet Sivilforsvaret eksperter for å vurdere skadene av en tenkt atomeksplosjon over Trondheim. I et notat fra 1966 gjorde ekspertene en nøktern analyse. Notatet etterlater ingen tvil: Etter at den enorme ildkulen hadde sloknet, ville det ikke være mye liv igjen i byområdet. Alt ville bli lagt i ruiner. Mens vi i dag ikke ser på atomkrig som er trussel, var den ramme alvor for en generasjon siden.