Lokalradioens hevn:

Riktig melding: Lytt på radio!

For FM-båndet var ikke dødt. Lufta er full av radio.

«Alle norske band i dag, dæm ska jo ut. Samme pokker kor det e, men dæm ska ut».