Er dette kunst?

En oppfordring til klarsyn

Ett felt i dette monumentale bildet fremstår som dominant: det lyse midtfeltet øverst.

Det står i kontrast til mørket. Slikt tiltrekker blikket. Her har kunstneren åpenbart fulgt noen komposisjonsprinsipper. Bildeflaten er oppdelt, mørkt nede, lyst oppe. En symmetri trer frem.