Slik blir det nye søppelsystemet i Trondheim

Det heter ikke lenger søppel. Nå snakkes det om gjenvinning, sirkulær økonomi, bærekraft, miljøregnskap. Snart kommer en ny hverdag for trondhjemmerne.

Potetskrell, brødrester, bananskall, kaffegrut og råtne juleklementiner. I dag går det rett i søppeldunkene for restavfall og videre til ovnene ved Statkrafts varmesentral på Tiller. Matrestene brennes opp.