Hovedstaden er for liten:

Her kommer en ny monsterby

Hovedstaden Beijing har ikke plass til flere mennesker. Nå bygger kineserne en ny by utenfor hovedstaden.

Inntil nylig var Xiongxian etter kinesisk målestokk en søvnig liten by med kun noen få tusen innbyggere. Byen består av en lang hovedgate med forretninger, restauranter, et par bilverksteder og noen supermarkeder. Normalt en type by man bare ville sust igjennom hvis man overhodet befant seg i disse trakter, ca. 125 kilometer sør for Kinas hovedstad, Beijing.