Hellig overbevist: De frafalne

Del 1:

Hvem er Abu Mohammed al-Norwiji?

Av Jonas Alsaker Vikan, Kjerstin Rabås,
Richard Sagen (foto), Jonas Nilsson (design og kode) og Espen Bakken (video)

Publisert: 16.06.2017

Denne dokumentaren bygger på et stort antall dokumenter samt andre skriftlige og muntlige kilder i flere land. Adresseavisen har fått tilgang til materiale med hjelp fra Linda Sloka i Latvijas Televizija, Sara Rigatelli i finsk allmennkringkasting YLE, Nina Selbo Torset i Aftenposten og Volkmar Kabisch i tysk allmennkringkasting ARD. Andre kilder har vært artikler i Adresseavisen, VG, BBC, Liberation og CNN.

Den etnisk norske mannen «Øystein» er oppvokst i Verdal i Nord-Trøndelag. Nå befinner 31-åringen seg foran en datamaskin i Raqqa, Syria. Det er mai 2015. Han skriver.

Jeg dro ikke hit for å overleve kan du si til de

Mens verdalingens fingre treffer tastaturet henger amerikanske droner over hovedstaden i Den islamske staten (IS). På avstand kan lyden de avgir minne om lyden fra veps.

Det kan hende det blir meget behagelig å dø. Testen over, ikke flere bekymringer, ikke vondt i magen eller dårlige følelser

Innenfor grensene til «staten», hvor verdalingen skal tilbringe nesten ett og et halvt år, har terrororganisasjonen skapt et nyhetsvakuum. Ingen vet hva som egentlig skjer, eller med hvem.

Adresseavisen sitter på en stor mengde kommunikasjon fra verdalingens 1,5 år i Syria. Fra materialet går det frem at «Øystein» begynner oppholdet i det istykkerrevne landet som svært troende, en som ser sin egen religiøsitet knyttet opp mot Den islamske statens ekstreme tolkning av islam. Han viser til martyrvideoer og til Anwar Al-Awlaki, en imam av amerikansk og jemenittisk herkomst som USA hevder var sentral som rekrutterer og motivator for Al-Qaida. Al-Awlaki ble drept av en amerikansk drone i 2011.

Så skjer det gradvis en endring. Radikale synspunkter synes å forsvinne i møte med realitetene i det krigsherjede Syria. Men det er ikke bare å reise igjen, verdalingen har andre i tankene.

Jeg tenker på alle ungene som trenger hjelp her. Hva vil skje med de hvis alle skulle dra hjem?

Hvordan kan en mann, som av kjente er beskrevet som «svært omtenksom» og «verdens snilleste», havne i en krigssone kontrollert av det norsk høyesterett har kalt «en av de verste terrororganisasjonene i vår tid»?

Verdalingen «Øystein» blant barn i Syria. Pekefingeren mot himmelen henspeiler på «den ene gud» og er vanlig under bønn, ifølge islamekspert Lars Gule. Han opplyser at IS prøver å gjøre symbolet til sitt ved å bruke det også i generelle situasjoner.Foto: PRIVAT

Det er ingen entydig årsak til at norske muslimer reiser til en krigssone i Midtøsten.

- Familiebakgrunnen til fremmedkrigerne ser ut til å variere mye, men det ser ut til å være en viss overrepresentasjon av sosiale problemer og utenforskap, skrev forskerne Brynjar Lia og Petter Nesser allerede i 2014.

Samme år blir «Øystein» den tredje etnisk norske konvertitten som på kort tid reiser til Syria fra en landsbrukskommune i Nord-Trøndelag.

Kjører Jihad-taxi

Det er 29. november, 2014. Når verdalingen går gjennom passkontrollen på Værnes denne lørdagen er det få som vet hvor han skal.

Mannen, som tidligere har vært en del av et rusmiljø på Innherred, har stukket av fra institusjonen hvor han har fått behandling for psykiske problemer han sliter med. Han har fysiske plager også, trønderens rygg er skadd etter et stygt fall fra terrengsykkelen sommeren før.

Dette er opplysningene IS har registrert på nordtrønderen (27) som reiste til Syria noen måneder før «Øystein». Dokumentet hentet fra et internt IS-register som ble smuglet ut av Syria og delt med den tyske allmenkringkasteren ARD. Foto: JONAS ALSAKER VIKAN

Likevel går «Øystein» om bord på Norwegians avgang DY1266 til Antalya i Tyrkia. Flyet forlater Værnes klokken 14.07.

I de neste dagene tar han seg østover, via Alanya til Gaziantep, nær den syriske grensen. Her ringer verdalingen et tyrkisk telefonnummer han har fått av en kamerat fra bakgrunnen i rusmiljøet.

Kameraten, en 27 år gammel, etnisk norsk mann fra Levanger befinner seg allerede i Syria. Der er han registrert som «kriger» i et internt IS-register Adresseavisen har fått tilgang til.

27-åringen hadde kun med seg pass og mobil da han tok seg inn i Syria og har ingen tidligere erfaring med hellig krig, ifølge IS-dokumentet. Levangsbyggen reiste for å bli gjenforent med sin kone. Også kona er en etnisk norsk konvertitt fra Innherred, som hadde problemer med stoff før hun fant islam. Adresseavisen har tidligere fortalt om tiden før nordtrønderne reiste til krigssonen.

Hellig overbevist: I 2015 forsøkte Adresseavisen å finne svar på hvorfor tre etnisk norske nordtrøndere plutselig reiste til Syria.

At tre etnisk norske personer som kjenner hverandre fra et lite geografisk område plutselig konverterer, blir radikalisert og reiser til Syria er svært spesielt, mener Petter Nesser, som er terrorforsker. Nesser er selv fra Levanger.

- Det er få eksempler på at flere etnisk norske personer fra et lite sted reiser, men jeg kan ikke med sikkerhet si om det er unikt.

1 Kvinnen fra Levanger dro til Syria i 2014. Hun skal fortsatt befinne seg i landet. 2 Denne levangsbyggen var gift med kvinnen. Han kom til IS sommeren 2014 og skal senere ha mistet livet i kamp. 3 Ekteparets kjenning «Øystein» reiste fra Værnes 29. november 2014 og tok seg inn i Syria. Foto: PRIVAT

Etter at «Øystein» ringte mobilnummeret fra Gaziantep, forteller tyrkiske rettsdokumenter som VG har referert fra at verdalingen ble plukket opp av noen i en taxi. Så ble verdalingen fraktet over grensa til Cobanbey i Syria. Denne lille landsbyen har 5000 innbyggere og er under IS-kontroll.

I løpet av de første dagene i desember 2014 blir «Øystein» transportert videre til Raqqa, hovedstaden i Den Islamske stat.

100 nordmenn

Krigen i Syria har herjet landet siden 2011. Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har rundt 20 000 fremmedkrigere reist og knyttet seg til flere stridende grupper og fraksjoner. Det overveldende flertallet er tilsluttet IS.

Dette skal være ruten verdalingen «Øystein» benyttet da han reiste til IS 29. november 2014. Etter noen uker i Syria skal han ha blitt sendt fra hovedstaden Raqqa til en treningsleir i Shaddadi, øst i landet.

Da en avdelingsleder fra PST vitnet i Oslo tingrett i 2015 forklarte hun at 4000 av fremmedkrigerne kommer fra Vest-Europa. Rundt 100 nordmenn har reist. Slik har Norge vært en betydelig leverandør av fremmedkrigere, folketallet tatt i betraktning. Etter det Adresseavisen kjenner til, er kun fem av Syria-farerne etnisk norske. Tre av dem kjente hverandre og dro fra Verdal og Levanger.

Terrorforskeren Petter Nesser ser en klar forskjell mellom de tre nordtrønderne og andre nordmenn som har reist fra Norge til krigen i Syria.

Seniorforsker Petter Nesser ved Forsvarets Forskningsinstitutt har islamsk terror som sitt spesialfelt. Foto: SCANPIX

- Trøndernes historie skiller seg jo først og fremst ut med at radikalisering ser ut til å ha begynt i utkantstrøk. Historisk har europeisk jihadisme i stor grad vært sentrert til større byer, og basert seg på kontakt ansikt til ansikt mellom ekstremister. Men i de senere årene har sosiale medieplattformer blitt viktigere i relasjonsbygging mellom jihadister. Apper har også i større grad fått en operasjonell betydning med framveksten av ISIS, sier Nesser.

Da Adresseavisen våren 2015 forsøkte å få svar på hva som skjedde da de tre nordtrønderne konverterte og ble radikaliserte, var det lite informasjon i lokalmiljøet i landbrukskommunene. Personer som sto dem nær, forsto ingenting av valget eller prosessen de åpenbart hadde gått gjennom.

Det muslimske trossamfunnet i Levanger har over 700 medlemmer fra Namsos, Levanger og Inderøy. Ingen der kjente til de tre nordtrønderske konvertittene.

Ali Nameer Hussein var leder for det muslimske trossamfunnet i Levanger i 2015 da Adresseavisen forsøkte å finne ut hva som hadde skjedd med de tre etnisk norske nordtrønderne som reiste til Syra. Ifølge Hussein var de tre ikke kjent i trossamfunnet. Foto: Vegard Eggen

- Dette er personer som trolig har konvertert via internett. Vi har aldri sett dem her, fortalte daglig leder Ali Nameer Hussein.

Portåpneren

4. april i år blir Ubaydullah Hussein domfelt av Oslo tingrett. 31-åringen har vært talsmann i den islamistiske gruppen Profetens Ummah siden 2012. Hussein blir den første nordmannen som dømmes for rekruttering til IS.

I sin forklaring for retten oppgir PSTs avdelingsleder at det er stor variasjon i hvordan fremmedkrigere blir rekruttert til IS. Noen er selvgående og tar seg til Syria for egen maskin, mens flere har fått hjelp av en «fasilitator», en person som ordner med reiserådgiving, innkjøp av billetter eller utstyr, og som kan være «portåpner» til IS.

31 år gamle Ubaydullah Hussein ble i 2017 dømt til ni år i fengsel for å ha drevet rekruttering for IS i Norge. Foto: SCANPIX

Oslo tingrett mener at Ubaydullah Hussein har vært IS’ portåpner i Norge. 31-åringen dømmes for å ha rekruttert to etnisk norske menn fra Østlandet, og for å ha tilrettelagt for at fem andre nordmenn reiste til Syria. Retten gir Hussein ni års fengsel. 31-åringen anket dommen.

Ifølge aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke, fremkom det ingen opplysninger om bånd til de tre nordtrønderne i den omfattende etterforskningen mot østlandsmiljøet og Hussein.

Fra materialet Adresseavisen har innhentet, ser det ut til at verdalingen ikke hadde koblinger mot miljøet på Østlandet eller Ubaydullah Hussein.

Raringer det der. Har ikke lyst til å ha noe kontakt med de folkene der

Forsvarer John Christian Elden, skriver dette på spørsmål om Hussein har kjent til verdalingen og de to andre nordtrønderne:

Statsadvokat Fredrik G. Ranke var aktor i saken mot John Christian Eldens klient, Ubaydullah Hussein. Foto: SCANPIX

- De tre navnene er ikke kjent fra saken, sier Elden.

Da vinduene blåste inn

Etter at «Øystein» krysset grensa fra Tyrkia i drosje og leverte fra seg passet til IS, skal han ha fått religiøs opplæring og våpentrening i en leir i Shaddadi, øst i Syria. Våren 2015 er han tilbake i Raqqa med tilgang til internett. I april beskriver 31-åringen forholdene han lever i:

«Øystein» forteller om hvordan den syriske presidenten Bashar al-Assad angivelig slipper tønnebomber på et sykehus i Raqqa. En annen dag kommer nordtrønderen så vidt unna når 100 kg sprengstoff går i lufta få minutters gange fra ham.

Vinduer og dører blåste inn i huset. Farlige greier det ja

Fra det omfattende materialet Adresseavisen sitter på, er det mulig å se at verdalingen fortsatt følger en bokstavtro tolkning av islam våren 2015. Han skriver om Allahs planer for jorden og livet etter døden. Det er omtale av hvordan mennesker kan bli besatt av jinn, et slags åndevesen, og hvordan disse må drives ut. Han skal ha vært med på ransakelser i hus hvor åndevesen hadde tilhold. Samtidig savner verdalingen Playstation og sofaen hjemme i leiligheten i det hvite huset i Levanger hvor han bodde frem til han dro.

Tidlig i april sendes et bilde av verdalingen hjem fra Syria. «Øystein» er iført en hettegenser fra klesmerket Peak Performance, grunnlagt i Åre, ti mil fra Verdal. Skjegg skyter frem fra haka mens et automatgevær hviler mot skuldra. Han skal på et farlig oppdrag, heter det i en melding gjengitt av VG.

Opplysningene Adresseavisen har tilgang til gir ingen holdepunkter for at verdalingen deltok i kamphandlinger, slik flere andre nordmenn nå er dømt for. Og selv om det ikke dukker opp informasjon om hvem som hjalp ham å reise, er det enkelte indikasjoner på at det ikke var miljøet på Østlandet.

Forbannede NN som mente at dette var folkene vi skulle hjelpe mot regimet

Regimet er Bashar al-Assads og NN er navnet på den nordtrønderske kvinnen som giftet seg med «Øysteins» kamerat (27) fra rusmiljøet. 27-åringen skal ha blitt drept i kamp for IS, mens kvinnen fortsatt lever i Syria. Hun har ikke svart på Adresseavisens gjentatte henvendelser de siste årene.

Dette bildet skal være av tatt av trønderkvinnen i Egypt i tiden før hun reiste til Syria i 2014. Foto: PRIVAT

Utover våren bærer verdalingens kommunikasjon preg av at han innser at reisen til Syria var et feilsteg.

Det er ingenting som er glans med krig. Det er frykt og slit og frysing og sult og lite vasking og så videre

Verdalingen etterspør opplysninger om det er straffbart å oppholde seg i Syria. Da dukker navnet på den kjente norske advokaten Steinar Wiik Sørvik opp. Sørvik har håndtert flere tunge saker de siste femten årene og har hatt forsvareroppdrag både i NOKAS- og Orderudsaken.

Sørvik, som er bosatt i Kristiansund, sier dette til Adresseavisen.

- Jeg snakket med ham og han ønsket juridiske vurderinger rundt det å komme tilbake til Norge. Jeg sa han måtte regne med å bli satt i varetekt og at det ble opprettet straffesak.

Ville redde livet til vennen

FN ga IS betegnelsen «terrororganisasjon» sommeren 2013, ett og et halvt år før verdalingen reiste. Denne beskrivelsen av organisasjonens handlemønster har senere blitt lagt til grunn av norske domstoler i flere saker:

«Terrorgruppen er kjent for ekstrem voldsbruk både i militær kamp, under terrorhandlinger og ved undertrykking av sivilbefolkningen i områder de kontrollerer. Brualiteten blir ofte vist frem offentlig, utført ved symbolske voldsmetoder slik som halshugging og korsfestelser.»

Utover våren 2015 later «Øystein» til å møte ekstreme synspunkter i Syria, tankegods han ikke kan vedkjenne seg som menneske eller muslim.

Det var en fyr her som lurte på hvorfor jeg ikke har kappet hodet av foreldrene mine fordi de ikke var muslimer. Enn å si noe sånt

Det er flere indikasjoner på at verdalingens oppfatning om praktisering av muslimsk tro skiller lag med IS’ svært strenge fortolkning av islam og sharialov. Og selv om «Øystein» har gjennomgått IS’ indoktrineringskurs i sharia-lovgivningen, later det til at han ikke støtter avstraffelsesmetodene.

Terrororganisasjonen: I 2013 gikk IS inn i den syriske borgerkrigen under navnet Den islamske staten i Irak og al Sham (ISIS). Gruppen ble raskt en av de dominerende aktørene, og i januar 2014 tok gruppen kontroll over byen Raqqa (på bildene) og erklærte den som sin hovedstad. 29. juni erklærte gruppen gjenopprettelsen av et muslimsk kalifat, og tok samtidig navnet Den islamske staten (IS). FN har betegnet IS som en terrororganisasjon siden 2013.Foto: SCANPIX

Når det kommer til henrettelser så står jeg ikke for alt det, at jeg synes det er rett

Ifølge advokaten Steinar Wiik Sørvik var en person i kontakt med «Øystein» lenge før Sørvik ble kontaktet i 2015. Dette var en person som ville redde livet til «Øystein», opplyser advokaten. Foto: SCANPIX

Fra Adresseavisens material går det frem at verdalingen allerede i april 2015 vurderte hjemreise.

- Verdalingen prøvde i lang tid å komme seg vekk, sier Steinar Wiik Sørvik.

Ifølge advokaten, som ble kontaktet om juridiske vurderinger rundt straffbarheten ved å ha reist til IS, begynte 31-åringen aktivt å søke å komme seg hjem tidlig på våren samme år.

- Før min tid var noen i kontakt med ham i flere måneder. Dette var en person som var opptatt av å få reddet livet til vennen sin, sier Wiik Sørvik.

Det er ikke lett å komme seg vekk fra IS. Flukt kan i tillegg være livsfarlig. Allerede høsten 2014, før verdalingen krysset grensa i drosje, ble et stort antall desertører drept av IS, heter det i en dom avsagt av Borgarting lagmannsrett våren 2017.

Ifølge den samme dommen må man innhente tillatelse for å dra fra Syria. Verdalingen har ingen slik tillatelse. Lite i Adresseavisens materiale tyder på at han skal få det. «Øystein» skriver:

Sist jeg nevnte en tur til Norge ble det fengsel i noen timer

Etter hvert som tankene om hjemreise til Norge blir sterkere, innser trønderen at han trenger hjelp. Noen måneder etter at «Øystein» fortalte at han dro til Syria for å avslutte livet, vil han vekk for å leve.

Merkelappen

I juli 2015 er det bakende hett i Raqqa. Det har ikke regnet en dråpe på flere måneder. «Øystein» er igjen i IS-hovedstaden og forsøker å få tilbake passet sitt.

Det er som vanlig her. Uroen for at det skal skje noe er der hele tiden

Verdalingen er redd. «Øystein» har bare 100 euro i lomma og forsøker å få hjelp til å komme seg over grensa til Tyrkia. Samtidig skal lokale IS-ledere ha blitt mer sikkerhetsbevisste som følge av flere droneangrep denne sommeren. Angrepene skaper ifølge verdalingen en frykt for at det er spioner i virksomhet i Raqqa, spioner som merker biler og andre bombemål for amerikanerne. Det er dårlige nyheter for en nordtrønder med lys hud som vil vekk fra Den islamske staten.

Spørsmålet er hvordan jeg skal komme meg til Tyrkia da…tviler på at de slipper meg herfra. De er paranoide

Verdalingen har enda et problem: Selv om han fortsatt er muslim og bruker begrep som «brødre» om trosfeller, skal IS ha forstått at «Øystein» ikke lenger deler «statens» fortolkning av koranen. Det kan sette 31-åringen i livsfare.

Flukten i Syria

Etter denne meldingen i august 2015 blir det plutselig stille fra Syria.

De kaller oss fasiq da, eller murtadd

Fasiq er en som synder, som bryter islamsk lov. Uttrykket brukes om store synder, opplyser førsteamanuensis Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Murtadd er enda verre. En murtadd er en som har vendt islam ryggen. En frafallen.

- IS mener også at vantro kan eller bør drepes, men under visse omstendigheter. En frafallen derimot, er det stor enighet om blant lærde – også utenfor IS-rekker – om at fortjener dødsstraff.

Førsteamanuensis Lars Gule ved Høyskolen i Oslo og Akershus har vært sakkyndig i flere rettssaker mot nordmenn som har sluttet seg til IS i Syria. Foto: SCANPIX

I dagene etter meldingen om at «Øystein» nå anses som frafallen, skal verdalingen ha satt en fluktplan ut i livet. Fra Raqqa skal han ha tatt seg nordover, gjennom flere av IS’ sjekkpunkter til en grenseby. Der skulle trønderen ha blitt møtt av en smugler, ifølge Adresseavisens opplysninger. I siste øyeblikk rakner det.

1 time til så hadde jeg klart det

«Øystein» blir stanset, og pågrepet av IS. Han blir satt i fengsel. Der møter verdalingen en annen hvit mann. Han går under navnet Abu Uthman.

Fra IS-registeret Adresseavisen har hatt tilgang til går det frem at alle som kommer til Den islamske staten må ta et konya, et krigernavn. Det er relativt vanlig at dette navnet speiler nasjonaliteten til vedkommende. Verdalingen går under Abu Mohammed al-Norwiji. Andre kan gjøre et poeng ut av å ta navn som knyttes til historiske hærførere, soldater eller martyrer. Uthman peker ikke til noe land, men til den tredje kalifen, som spilte en stor rolle i tidlig islamsk historie.

Høsten 2015 skal Abu Uthman spille en stor rolle i verdalingens forsøk på å komme seg vekk fra Den islamske staten. Sammen planlegger Abu Uthman og «Øystein» en livsfarlig flukt fra Syria.

Hvem er Abu Uthman?

Del 1:

Hvem er Abu Mohammed al-Norwiji?

Del 2:

Datakonvertittene

Del 3:

Flukten fra Syria

Del 4:

Nummer ni