Er dette kunst?

Opp med røttene

Den ruver i rommet. Som skulpturelt uttrykk er den kolossal, nærmest konfronterende i sin størrelse og visuelle vekt.

Det er en trerot - et tre kappet av langt nede på stammen. Deretter er begynnelsen på det komplekse nettverket av røtter gravd frem, kappet løs og skåret til. Eller er det røttene til et tre som har blitt blåst over ende? Så er det snudd opp-ned, og stammen er blitt en sokkel. Som skulptur er den overveldende. Vi blir gjort oppmerksomme på noen underliggende strukturer. Et politisk poeng?