«Endelig har Trondheims borgere sin egen avis»

Den 3. juli 1767 var aller første utgave av Adresseavisen et faktum.

Avishodet: Våpenskjold for Danmark-Norge fra avishodet på den første utgaven av Adresseavisen. På 1700-tallet måtte man ha kongelig privilegium for å få å utgi en avis, og alle aviser i Norge var underlagt sterk statlig sensur: Avisen fikk ikke lov å befatte seg med politikk eller kontroverser.  

3. juli 1767 utkom første nummer av Kongelig allene privilegerede Trondhiems Adresse-Contoirs Efterretninger. Dette var den tredje avisen som ble etablert i Norge, men den eneste som fortsatt er i drift. Den unge juristen Martinus Nissen (1744-1795) var avisens opphavsmann og første redaktør. Han møtte mye motstand fra myndigheter og byens borgerskap ved opprettelsen av Adresseavisen. I et introduksjonsvers ”Til Publicum” skriver han: