Før og nå

Torvet 1962 og 2014

Torvet var ikke bilfritt, men kanskje minst like trivelig og fargerikt for vel 50 år siden?

På hjørnet mot Munkegaten ruvet den gule og grønne murgården Munken, som hadde satt sitt preg på Torvet siden 1902.