Adresseavisen 250 år

17. juli 1767 - Norsk kaptein endelig ankommet fra Kina etter 6 måneder på reisefot

Under overskriften ”Adskillelig Nyt” i Adressevisen den 17. juli 1767 leser vi at ”Den 28 Junii ankom lykkelig og vel Capit. Lars Svane fra Canton i China, førende Skibet Fredensborg kaldet.

Han afgik fra bemælte (*omtalte) Canton den 28 Decembr. a. p. har altsaa tilbagelagt eller fuldendt saa lang og besværlig en Reyse paa en Tiid af 6 Maaneder og 4 Dage.”