Adresseavisen 250 år

«Kvinne fra Fosen henrettet etter å ha drept sitt nyfødte spedbarn»

Den 14. august 1767 begikk en kvinne barnedrap i «dølgsmål» på Gården Søtvigen i Stjørna.

I en kort notis i Adresseavisen 14. august 1767 kan vi lese at ”blev et Qvinde-menneske for begaaet Barne-fødel i Dølgsmaal paa Gaarden Søtvigen i Schiørn henrettet paa Ho-Øen, som ligger i nærværelsen af det Stæd, hvor gierningen for omtrent halvandet Aar siden er skeet.