Adresseavisen 250 år

«Store og fete sild fanget langs Mørekysten»

21. august 1767 kunne Adresseavisen fortelle sine lesere om store mengder av havets sølv ved Mørekysten.

Det gode sildefisket på 1700-tallet skapte gode tider i Trøndelag og på Nordmøre. Foto: Digitalt Museum 

Under overskriften «Adskilligt Nyt» kunne man 21. august lese at sildefisket ved Mørekysten var svært godt denne sommeren: