Adresseavisen 250 år

En av Trondheims rikeste borgere er død

25. september - Historien om Thomas Angell.

Thomas Angell: Det kan vært noe så trivielt som en uoverensstemmelse over aftensgrøt som førte til opprettelsen av Thomas Angells legat for byens fattige. Foto: Adresseavisens fotoarkiv 

Dødsannonsen, som rapporterte om rike og distingverte borgeres dødsfall, var et fast innslag i Adresseavisen på 1700-tallet. Den 25. September rapporterer avisen at “Hr. Thomas Angell, en Broder af forhen afgangne Stats-Raad Angell, død[e] den 19 Septembr. i sit Alders 75de Aar”.