Eksperter slår alarm om pasienter med psykiske lidelser og rusproblemer

6000 mennesker i Norge har omfattende rusproblemer i kombinasjon med alvorlige psykiske lidelser, viser en ny kartlegging. Deres levekår er på et kritisk lavt nivå. En nasjonal ekspertgruppe slår alarm om systemsvikt.

Slik så det ut i en leilighet der en eldre kvinne med rusproblemer bodde. Etter en bekymringsmelding kom brannvesenet på besøk, leiligheten ble sanert og og hjelpeapparatet koblet inn. Foto: Rogaland brann og redning IKS 

– De er én av de vanskeligste gruppene for velferdsstaten å ta seg av, sier Lars Lien, leder av Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP).