Før og nå:

Elgeseter bru 1912 og 2017

Fram til 1884 gikk det tog over Elgeseter bru.

Den gamle trebrua over Nidelva ved Elgeseter ble bygd som jernbanebru på Størenbanen og sto ferdig høsten 1863. I november dette året kjørte det første anleggstoget over brua, «Kongsgaardsbroen» som den da ble kalt, med vogner lastet med grus til den videre toglinjen ut fra byen. Brua var 227,5 m lang og hadde en høyde på 16,6 m over elva. Den var en ren trekonstruksjon, med 18 spenn som målte fra 4,7 til 22 m.