Du kan knapt forestille deg hvor ille det så ut

Verdt et forsøk

De visste ikke om bygget ville la seg redde, og ikke hva det skulle brukes til. Det stoppet ikke ekteparet Eggen i Snåsa.

Innlandshavnebyer er sjelden kost i Norge. Én av landets to best bevarte ligger i Snåsa. Viosen i enden av Snåsavatnet var stedet der dampskipet la til. Her var det liv og røre, og byaktig bebyggelse med over tretti bedrifter langs gata i «byen». De fleste slike små samfunn har endret seg gradvis opp gjennom årene. I Viosen var det annerledes. Her har tida stått stille, og det av en helt spesiell grunn: Trasevalget til jernbanen. Da toglinja nådde Snåsa, ble det slutt på vannet som kommunikasjonsvei, og hvem ville vel holde til nede ved vannkanten når stasjonen lå lengre opp i lia?