Adresseavisen 250 år - 13. november

Dramatisk brann ved Blaklien gård

Under overskriften “Ulykkelige Hændelser” kan vi den 13. november lese at en brann har brutt ut ved en husmannsplass tilknyttet gården Blaklien.

Høsten 1767 brøt det ut en dramatisk brann ved en husmannsplass tilknyttet Blaklien gård. Husmannsbygningen, fjøset, seks får, to griser og ei ku gikk med i brannen. (Foto: Gunnerus.no) 

“I Onsdags Aften Klokken 5. opkom en halv Miil her fra Byen Ildebrand i en Huusmands-Plads under Gaarden Blachlien, Sr. Krenkel her i Byen tilhørende, hvorved foruden Huusmands-Bygningen, der forrige Aar af nye blev opbygt af Gaardens Eyer, ogsaa blev opbrendt Fiøset, tillige med en Koe, 6 Faar og 2de Sviin, der tilhørte Huusmanden, af hvis ringe Eyendeele lidt blev bierget”.