Før og nå

Olav Tryggvasons gate/Gjetveita 1912 og 2017

Byens butikker konkurrerte vel så mye om publikums oppmerksomhet i gamle dager som i dag.

Ingen skulle være i tvil om at O.L. Røske holdt til i Olav Tryggvasons gate 45, og at det var kolonial-, mel- og fetevarer å få kjøpt. I speilglassrutene var det tydelig kunngjort at forretningen dessuten førte tobakk og sigarer, frukt og vin, kaffe og te, sjokolade og krydder. Ole Ludvig Røske hadde nettopp flyttet butikken til vestre ende av denne gata fra et lokale i Jomfrugata og ville signalisere sitt nye tilholdssted, på hjørnet mot den smale Gjetveita. Kloss inntil, i nr. 47, lå Axel Kroglunds forretning, som i flere år hadde handlet med manufaktur, og som nå i tillegg hadde tatt inn sko i vareutvalget.