Adresseavisen 250 år

Nyfødte babyer i skilpaddeskall og spedbarnsdrap i romertiden

Den 20. november 1767 er det historietime i Adresseavisen.

Skjelett av et spedbarn fra romertiden, funnet i Ashqelon i Israel. I 1988 oppdaget arkeologer mer enn hundre knokler av friske spedbarn i avløpssystemet under et romersk badehus i Asquelon. Forskere tror at badehuset har vært et bordell, hvor man har kastet uønskede spedbarn i kloakken. Også i Hambleden i Buckinghamshire, England, har arkeologer avdekket en massegrav for spedbarn, og også her tror forskere at det har dreid seg om systematisk drap på babyer født av prostituerte. Spedbarnsdrap var imidlertid vanlig praksis blant romere flest, slik Adresseavisen skriver om den 20. november 1767. 

Den 20. november er det historietime i Adresseavisen. ”Om de Gamles Omgang med nyefødde Børn” er en liten artikkel om hvordan romerne behandlet nyfødte babyer: ”De smaa Børn bleve hos de gamle Romere badede, saasnart de bleve fødte, samt hist og her overstrøgne med Olie, og derpaa lagde i et Skiold eller Skilpadde-Skal, da man holdt for, at det betydede en god Lykke for Barnet, dersom samme saae Faderen ligt. Imidlertid blev ogsaa saadant et nyefødt Barn strax lagt ned paa Jorden, efterdi man troede, at Børnene derved fik deres største Stemme og Mæle, og paa det at de derved skulde hilse Jorden, ligesom den almindelige Moder.”