Adresseavisen 250 år

Til Kiøbs: To verk av Hans Høyædle Højærværdighed Hr. Biskop Gunnerus

Den 27. november 1767 dukker et kjent navn opp i Adresseavisens faste spalte.

Flora Norvegica: Tittelsiden til Gunnerus’ Flora Norvegica (1766), en bok som i 1767 kostet en ukelønn for vanlige folk. Fig.II er en illustrert Cicuta virosa, water hemlock, på norsk kalt selsnepe (men også kjent som sprengrot). Dette er en giftig urt som påvirker nervesystemet og kan forårsake død 1-3 timer etter inntak. I antikkens Hellas ble selsnepe brukt i henrettelser. Bilder hentet fra Gunnerusbiblioteket som har Flora Norvegica i sin samling.  

“Hos Jacob von der Lippe Parelius, Amanuensis hos Hans Høyædle Højærværdighed Hr. Biskop Gunnerus er tilkiøbs at bekomme: Hans Højærværdigheds nylig udkomne Tractatio philosophico-theologica de fundamento potestatis legis latoriæ divinæ genuino, paa Skrivpapir for 1 Ort og paa Trykpapir for 18 Skilling. 2) Hans Højærværdigheds Flora norvegica, paa stort Skrivpapir for 1 Rigsdaler, paa Trykpapir 3 Ort 8 Skilling.”