Serie: Livet på St. Olav

Trener på gris for å bli gode kirurger

- Det tilhører oldtiden å trene på pasienter, sier Ronald Mårvik, avdelingsoverlege ved Nasjonalt kompetansesenter for avansert laparoskopisk kirurgi ved St. Olavs hospital.  Det er derfor kirurgene øver på levende dyr.

Ved St. Olavs hospital skal kirurgene igjennom grundig opplæring før de kan gjennomføre kikkhullsoperasjoner på pasienter. Opplæringen omfatter både praktisk og teoretisk prøve.   Foto: Rune Petterr Ness

Kikkhullskirurgi ble tatt i bruk på 90-tallet i Norge, og har en rekke fordeler. Blant annet mindre smerte for pasienten, kortere liggetid og raskere rekonvalenstid. Sammenlignet med tradisjonell kirurgi er kikkhullskirurgi samfunnsøkonomisk besparende.