Adresseavisen 250 år

Så gjør vi så når til kirken vi går

Den 23. desember 1767 er det litt jul i Adresseavisen.

Nidarosdomen på 1700-tallet. Illustrasjon fra Gerhard Schønings bok Beskrivelse over den tilforn meget prægtige og vidtberømte Dom-Kirke i Throndhjem, egentligen kaldet Christ-Kirken, 1762. Nasjonalbiblioteket.  

Det fantes en tid hvor Adresseavisen knapt lot seg merke av at det var jul i Trondheim. Lenge før annonsebilagene om tilbud på juleribbe gjorde avisen fet, var Adresseavisen en sylslank 4-siders trykksak, og på lille julaften 1767 hadde redaktør Nissen kun følgende å meddele om høytiden som nærmet seg: