Hjemme hos:

Bygde hus på tilhengeren

Ann Kristin bygde sitt eget hus for under 100 000 kroner med resirkulerte materialer. - Vi kaster ufattelige mengder med fullt brukbare ting i Norge.

Global trend: Tilhengeren har tillatt nyttelast på 2,5 tonn. Minus interiør veier hus og henger til sammen 2,6 tonn, godt innenfor grensen til å ta med huset ut på veien. Minihus er en økende trend i USA, hvor Sivertsen har hentet mye inspirasjon. – Disse husene er et slags svar til den storkapitalistiske verdenen, sier hun.  Foto: lena knutli

Fem minutter fra Steinkjer sentrum nærmer vi oss på snødekt vintervei, fri for slaps og saltsuppe. Ved en treklynge og en landsatt robåt, mellom drivkvitt jordbruksland og økologiske juletrær, står en tilhenger med et lite saltaket hus. Her bor Ann Kristin Sivertsen.