Før og nå:

Lilleby 2013 og 2018

I dag er bare få minner igjen etter den gamle bebyggelsen på Lilleby.

To fotografier fra Lilleby med fem års mellomrom gir et godt bilde av nedbyggingen av Trondheim som industriby. Ikke minst i dette området, på Rønningsletta mellom Ladalen og jernbanen på Lilleby har mye av avindustrialiseringen skjedd. Sentralt i dette industriområdet lå smelteverket, etablert som Lilleby smelteverk i 1927 og drevet frem til 2002, de siste årene som en del av konsernet Fesil. I noen år etter var det planer om en videre drift med produksjon av solceller, før bedriften ble endelig nedlagt og det store fabrikkområdet omregulert til boligbygging.