Femti år siden 1968

En sekstiåtter av i dag

1968. Engasjementet! Demonstrasjonene! Ivar (25) er en sekstiåtter, født femti år for seint.

- Du kan godt si at jeg er en sekstiåtter i 2018, sier Ivar Espås Vangen med et smil. Nei, med et stort glis.