Roten til alt godt

Når det offentlige rom og offentlige institusjoner skal utrustes med kunst, kommer ofte oppdraget sammen med en rekke ord som beskriver hvordan kunstverket skal fungere.

Hva man ønsker at kunsten skal gjøre i det aktuelle rommet. Disse oppdragene er tidvis formulert noe klisjépreget og gir tidvis uttrykk for liten tillit til at en kunstner faktisk selv klarer å komme opp med et konsept som passer stedet. For hvor ofte fungerer et kunstverk akkurat slik man hadde sett det for seg? Det finnes mange triste eksempler på slikt.