Styrken i en binders

Bildet av dette verket inneholder ingenting som kan indikere dets størrelse.

Men om man ser nærmere på detaljer i treet, kan man likevel komme frem til at skulpturen er relativt stor. Og den er altså nesten to meter høy.