Veggen som bærer hele stilen

Gamle teglsteinsvegger i ei blokk på Byåsen, er det virkelig mulig?

  Foto: Guro Kulset Merakerås

Jeg må helt bort til veggen for å ta på den. Det finnes jo så mange gode tapeter og etterligninger. Men dette er tegl. Tøff stein med pussrester, akkurat slik det ser ut når du har hakket fram en gammel teglsteinsvegg eller pipemur. Men brukte de denne typen teglstein da blokkene på Hallset ble bygd?