- Altfor mange får ikke hjelpen de har krav på

Foreningen FRI mener Rikshospitalets behandlingsmonopol må avvikles.

Luca Espseth, rådgiver for kjønnsmangfold i FRI.  Foto: Foto:

Saken oppdateres.

Rikshospitalets nasjonale behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) er den eneste i Norge som diagnostiserer og behandler transseksualisme. Den siste tiden har de møtt massiv kritikk fra transpersoner og deres organisasjoner. Luca Espseth er rådgiver for kjønnsmangfold i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Han mener at behandlingsmonopolet fører til altfor mange avslag og at mange dermed ikke får den hjelpen de har krav på.

 

- Rikshospitalet påberoper seg retten til å sette diagnose og nekter andre å stille den. Det fører til at noen få mennesker utøver ekstrem makt og maktmisbruk overfor denne gruppa, sier han. Han hadde gjerne sett at behandlingen var desentralisert og dermed lettere tilgjengelig.

- Genitalkirurgi må håndteres sentralt. Men annen helsehjelp, som hormonterapi, burde være tilgjengelig nærmere der du bor. Det burde ikke være nødvendig å reise til Oslo for å få oppfølging av hormonbehandling, sier Espseth.

Ved Rikshospitalet kjenner overlege og fagansvarlig for NBTS barn og unge, Anne Wæhre, seg ikke igjen i beskrivelsene om maktmisbruk.

- Jeg har forståelse for og er ydmyk for at det kan oppleves som at vi har mye makt, men jeg mener det ikke er riktig at de som henvises til oss ikke får den hjelpen de har krav på. Vi tar imot alle som er henvist med kjønnsinkongruens og dysfori. Lange køer er et ressursspørsmål, sier overlege Wæhre. Etter at vi startet opp for et år siden er det svært få som ikke får starte en utredning.

Hun sier imidlertid at det diskuteres hvorvidt noe behandling kan desentraliseres.

En annen stor usikkerhet blant transseksuelle er hvorvidt den nasjonale behandlingstjenesten finner det faglig forsvarlig å behandle pasienter som har startet behandling et annet sted. Det betyr at personer som Siri, som selv har startet hormonbehandling kan risikere å ikke få behandling.

- Vi ønsker å ta imot alle som har behov. Men når pasienten har startet behandling, er det vanskelig å stille sikker diagnose og den faglige forsvarligheten blir usikker. Dette har vi meldt videre til helsemyndighetene og avventer deres avgjørelse på dette, sier Wæhre.

På forsiden nå