Før og nå

Lade kirke og Lade gård ca. 1915 og 2018

Det gror fortsatt godt på Lade, der trærne i dag strekker seg nesten opp til spiret av Lade kirke og skjuler det meste av den gamle bygningen som en gang lå åpent og fritt.

Det kan kanskje antydes at den vel fortsatt fortjener å bli sett? Like frodig er det imidlertid ikke i området rundt, der asfalten råder grunnen der det tidligere sto lange rekker av hesjer. Utpå ettersommeren ble høyet kjørt i hus i den store låven på Lade gård.