Reisen i bedehusland

3000 bedehus ble bygget i løpet av hundre år. Erlend Berge fotograferte 250 av dem - før de bare blir et minne om bedehusfolket som ville frelse landet.

Fredly bedehus i Flatebygd. Evje, Aust-Agder. 

«Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bedehus for alle folk?»